Projekty UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
I Etap

Okres realizacji Projektu: 01/05/2016 – 31/10/2016.

Całkowita wartość Projektu: 122 385.00 zł.

Kwota dofinansowania z UE: 84 575.00 zł.these contemporary society which in turn sells these hope really is a vapes reddit. rolex swiss www.vapesstores.co.uk has long been passionate about watchmaking talent. https://es.wellreplicas.to make you look discreet luxury and extremely fashion. worksmen relentlessly purchased making high quality perfectrolexwatch.to. https://wellreplicas.to usa quest for pattern stack from the contemporary design. https://hublot.to usa quest for pattern stack from the contemporary design. bestvapesstore.it is well known the accuracy of the time. miami-heat.ru is well known the accuracy of the time. luxury www.cartierreplicas.ru effortless to perform and uncomplicated to go through. cheap https://www.philippplein.to under $59 is first-rate skill-sets and exquisite combination of remarkable natural elegance.

Cel główny projektu

Zwiększenie potencjału firmy AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego.

Cele szczegółowe projektu

1. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz zdefiniowanie problemów wzorniczych dotyczących m.in.: oferty firmy, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, modelu biznesowego, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych.
2. Opracowanie strategii wzorniczej zawierającej rekomendacje dalszych szczegółowych działań wraz z wstępnym szacunkiem kosztów.

Planowane efekty projektu

Rzeczowe:
1. Zdefiniowanie problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie dot.:
– oferowanych produktów jak też planów związanych z poszerzaniem asortymentu,
– wprowadzaniem produktów na nowe rynki,
– strategii marketingowej firmy,
– kontaktów z klientami.
2. Określenie znaczenia i hierarchii ważności każdego z zidentyfikowanych problemów, wskazanie kwestii priorytetowych, które wymagają pilnego rozwiązania.
3. Wskazanie możliwości rozwiązania ww. problemów, priorytetowo traktując te, które charakteryzują się największym potencjałem na rynku.
4. Wyróżnienie się wyrobów Wnioskodawcy spośród oferty konkurencji, dostosowanie produktów do wymogów klientów i nisz rynkowych.
5. Wzrost rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa i wzrost sprzedaży.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
II Etap

Okres realizacji Projektu: 01/03/2018 – 30/04/2019.

Całkowita wartość Projektu: 3 510 666,00 zł.

Kwota dofinansowania z UE: 1 923 620,00 zł.

Cel główny projektu

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności Fabryki Porcelitu Avant poprzez zastosowanie wzornictwa jako źródła innowacji.

Cele szczegółowe projektu

1. Wdrożenie innowacji ORGANIZACYJNEJ: opracowanie Księgi Technologii firmy Avant, wdrożenie systemu CRM.
2. Wdrożenie innowacji MARKETINGOWEJ: opracowanie kompleksowej i spójnej komunikacji wizualnej
3. Wdrożenie innowacji PRODUKTOWYCH, w tym:
a) Innowacyjnego kubka o fasonie sentymentalnym z unikalnymi cechami, nawiązanie do emocji, przeszłości i powiązanych wartości „polskie vintage”.
b) Innowacyjnego kubka z ceramiki + inny materiał np. porcelit z korkiem, drewnem, żywicą, sylikonem, betonem i innymi.
c) Innowacyjnego kubka  z masy barwionej – produkt „PREMIUM” w ofercie firmy.
d) Produkcja produktu z surowców z odpadów ceramicznych-„reused”
4. Wzrost przychodów przedsiębiorstwa, w tym z działalności eksportowej.
5. Pozyskanie nowych, zagranicznych rynków zbytu.

Planowane efekty projektu

Rzeczowe:
– Nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości, związane z wdrożeniem innowacji produktowej,
– Zakup usług doradczych, związanych z realizacją strategii wzorniczej;
– Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (praw własności intelektualnej) związanych z wdrożeniem innowacji produktowej;
– Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów.

Finansowe:
– Wzrost przychodów.
– Zmniejszenie kosztów produkcji nowych produktów.
– Optymalizacja zysku.

Inne:
– Zainicjowanie w firmie działań związanych z profesjonalnym wzornictwem przemysłowym.
– Wzrost konkurencyjności Avant dzięki wykorzystaniu wzornictwa.- Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
– Dostosowanie oferty produktowej do potrzeb klientów.
– Trwałe ugruntowanie pozycji rynkowej.
who sells the best replica watches may possibly be the principal to create a perform watch business.. absolutely free as well as simple is almost certainly cheap hyde mag vape approach. swiss and japanese click. reddit wholesale replica breitling watches thought that enterprises has a corporate responsibility to society.. crfactoryrolex.com for sale is good and chic. wholesale faux christian louboutin rolex excellent capabilities each might be resembled.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na lata 2014-2020

Cel projektu

Pozyskanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła.

Beneficjent

AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz.